Lapsánszky András (szerk.)

Közigazgatási jog II.

Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás


A pénzügyi piac feletti felügyelet rendszere az Európai Unióban

A gazdasági válság komoly próbára tette az Európai Unió pénzügyi rendszerének stabilitását és ezzel párhuzamosan a szabályozási rendszerét. A négy alapszabadságának (ti. az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlásának), a liberalizációnak és a deregulációnak köszönhetően az Unió tagállamainak pénzügyi piacai ezer szállal kötődnek egymáshoz, nagyfokban integrálódott piacokat alkotnak.806 Az egységesüléssel, valamint a globalizálódás eredményeként kialakuló pénzügyi csoportokkal (pénzügyi konglomerátumok) a felügyeleti hatóságoknak is lépést kell tartanuk.807 Ez egyáltalán nem könnyű feladat, mivel a felügyeleti hatóságok illetékességi területe természetesen csak az adott tagállamra terjed ki. Ahogy mélyült a válság, egyre inkább egyértelművé vált, hogy a pénzügyi piacok szabályozásával kapcsolatos reformok köre túlterjeszkedik a válságmenedzsment rendszer újragondolásán.808 A pénzügyi piacok már nemcsak az ex post szabályozást igénylik, hanem a szabályok közvetlen uniós szintű felügyeletét is.

Közigazgatási jog II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 624 4

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.

- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,

- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,

- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lapsanszky-kozigazgatasi-jog-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave