Lapsánszky András (szerk.)

Közigazgatási jog II.

Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás


GVH szervezete és személyi állománya

A GVH illetékessége országos, területi szervei nincsenek. Szervezeti felépítésében feladatkörének hármas tagozódása képeződik le. A versenyfelügyeleti hatáskör megoszlik a két elnökhelyettes között oly módon, hogy az egyik elnökhelyettes felügyelete alá tartozó szervezeti egységek (Fogyasztóvédelmi Iroda, Fúziós Iroda, Antitröszt Iroda) végzik a tényállás feltárását, a másik elnökhelyettes pedig a Versenytanács elnökeként szervezi a Versenytanács munkáját. A GVH elnökének versenyfelügyeleti hatósági jogkörei nincsenek, feladatkörébe a versenypártolás és az ágazati vizsgálat tartozik, amely kimenetele80 szerint nem hatósági eljárás, hiszen annak célja egy adott szektorban észlelhető versenytorzulás okainak felderítése. A főtitkár pedig vezeti a GVH versenykultúra-tevékenységét a VKK-n keresztül.

Közigazgatási jog II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 624 4

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.

- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,

- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,

- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lapsanszky-kozigazgatasi-jog-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave