MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Lucretius 2.251–293 (11H folytatása)338

(1) Azután: ha az egész mozgás mindig összekapcsolódik, és új mozgás a régiből megszabott rend szerint jön létre, s az atomok az elhajlás révén nem hoznak létre olyan kezdetet, mely megtörné a végzet törvényét [255] – s ily módon nem következnék ok az okra a végtelen időtől fogva –, akkor honnan van az élőlényeknek ez a szabad akarása a földön? Honnan van tehát, kérdem, ez a végzettől elszakadt szabad akarás, melynek köszönhetően arrafelé haladunk, amerre kit-kit a gyönyör vezet, és [az atomok mozgásához] hasonlóan hajlítjuk el a mozgásunkat, nem valamely meghatározott pillanatban [260] és nem is a tér meghatározott pontján, hanem bárhol, ahová maga az elménk339 vezetett bennünket? (2) Kétségtelen ugyanis, hogy mindenkinek a saját akarása az, ami ezen dolgok [a mozgások] kezdetét adja, és innen kiindulva terjednek át a mozgások a tagokra. Nem látod, hogy mikor egyszer csak hirtelen felnyílnak a sorompók, a lovak sóvár ereje még ekkor sem tud oly hirtelen előtörni, [265] mint ahogyan azt elméjük maga kívánná? Mert az anyag egész tömegének kell az egész testben mozgásba jönnie, hogy miután valamennyi tagban mozgásba jött, segítse és kövesse az elme törekvését. Láthatod tehát, hogy a mozgás kezdete a szívből ered, [270] és kezdetben az elme akarásából kiindulva halad előre, majd pedig innen terjed tovább az egész testen és a tagokon. (3) Ez pedig nem hasonlít ahhoz, mint amikor ütéstől hajtva haladunk előre, másvalaki340 hatalmas ereje miatt és hatalmas kényszer folytán. Hiszen világos, hogy ekkor az egész test teljes anyaga [275] akaratunk ellenére van mozgásban és ragadják el, mígnem az akarás újra megfékezi szerte a tagokban. Látod-e most már, hogy bár sokakat űz valamely külső erő, és gyakran akaratuk ellenére is kényszeríti őket az előrehaladásra és hirtelen magával ragadja őket, mégis, van a keblünkben [280] valami, ami képes harcolni ez ellen és ellenállni? És olykor ennek a döntése szerint kényszerül az anyag tömege fordulni a tagokban és a testrészekben, és miután előre taszították, megfékezik és újra lecsillapszik. (4) Ezért el kell ismerned, hogy a magvakban is megvan ugyanez, [285] vagyis hogy a mozgásoknak az ütközéseken és a tömegen kívül van valamilyen más oka is, és ebből kifolyólag van meg bennünk ez a velünk született képesség; mivel azt látjuk, hogy semmiből nem keletkezhet semmi. A tömeg ugyanis megakadályozza, hogy minden ütközésekből keletkezzék, mintegy külső erő által. De hogy ne érvényesüljön [290] belső szükségszerűség az elme341 egész működése során, és hogy ne kényszerüljön mintegy legyőzetve tűrni és szenvedni, arról az atomok apró elhajlása gondoskodik, mely nem a tér valamely meghatározott helyén és nem is valamely meghatározott pillanatban történik.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave