Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Epikurosz, Alapelvek 18, 25, 30

(1) [18] A test gyönyöre nem növelhető, ha egyszer a szükség fájdalmát kiküszöböltük, hanem csak változatossá tehető. Az elme gyönyörének határát pedig azoknak a kérdéseknek és a velük rokon problémáknak értelmes végiggondolása jelenti, amelyek a legnagyobb félelmekkel töltik el az elmét. (2) [25] Ha nem vonatkoztatod mindig minden tettedet a természet által meghatározott célra,360 hanem eltérsz tőle, mielőtt elérnéd, és akár elkerülésedet, akár törekvésedet másra irányítod, tetteid nem lesznek összhangban az elveiddel. (3) [30] Amikor mohó igyekezet van jelen a természetes vágyakban, amelyek kielégítetlensége nem vezet fájdalomhoz, ezek üres véleményekből keletkeznek; és nem a saját természetük miatt tartanak ki, hanem az ember üres véleménye folytán.361

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave