Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Cicero, A legfőbb jóról és rosszról 2.9–10378

(1) „Kérlek szépen – kérdeztem –, rejlik-e gyönyör az ivásban a szomjúhozó számára?” „Ki tagadhatná ezt?” – válaszolta Torquatus [az epikureus nézet szószólója]. Cicero: „Ez ugyanaz a gyönyör-e, mint az, amit az illető azután érez, hogy szomját oltotta?” (2) Torquatus: „Nem, hanem a gyönyör egészen más fajtája: a szomjúság csillapítása következtében a gyönyör tartós állapota jön létre – mondta –, maga a szomjoltás gyönyöre azonban a mozgásban van.” (3) Cicero: „Akkor hát miért nevezel ennyire különböző dolgokat azonos néven?” Torquatus: „Nem emlékszel arra, amit az imént mondtam, hogy tudniillik minden fájdalom megszűntével a gyönyör nem növekszik, hanem változatossá válik?” Cicero: „… Nem látom eléggé világosan, hogy mi annak a változatosságnak a lényege, amiről a következőket mondod: amikor mentesek vagyunk a fájdalomtól, akkor a legnagyobb gyönyör állapotában vagyunk; amikor azonban olyasmit eszünk, ami az érzékekben kellemes mozgást kelt, akkor a gyönyör a mozgásban van, ami változatossá teszi a gyönyöröket, de nem növeli azt a bizonyos, fájdalommentességben rejlő gyönyört.”

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave