MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Lucretius 2.1–61386

(1) Kellemes a szárazföldről nézni, amint valaki nagyban küzd a hatalmas tengeren a kavargó szelektől felkorbácsolt hullámokkal; nem azért, mintha bárkinek a gyötrelme örömteli és gyönyört keltő lenne, hanem azért, mert kellemes olyan bajokat szemlélni, melyektől te magad mentes vagy. Az is kellemes, ha a csatamezőn zajló roppant hadi küzdelmet nézed, anélkül, hogy te magad veszélyben lennél. (2) De semmi sem édesebb annál, mint ha magasan fekvő, nyugodt térségen biztos erősség ura vagy, mely a bölcsek tanításából épült, ahonnan letekintve láthatod, miként bolyonganak mások erre meg arra, miközben tévelyegve kutatják az élet útját: láthatod, hogyan versengenek tehetségben, hogyan vetekednek rangban, és mint törekednek roppant erőfeszítéssel éjjel és nappal a jólét csúcsaira és arra, hogy vagyonra tegyenek szert. (3) Ó, szerencsétlen emberi értelem, ó, vak szív! Az élet micsoda sötétségében, micsoda veszélyek közepette tölti az ember ezt az időt, bármennyi is az! Nem látod, hogy a természet semmi egyebet nem követel, mint hogy a fájdalom távol legyen a testtől, az értelem pedig élvezze a kellemes érzést, midőn a gond és a félelem eltávoztak tőle? (4) Azt látjuk tehát, hogy testi természetünknek csak kevés dologra van szüksége, olyanokra, melyek megszüntetik a fájdalmat, úgy, hogy olykor – s ez még kellemesebb – sok élvezetet is nyújtanak. És nem követelőzik a természet, ha nincsenek szerte a házban ifjakat ábrázoló aranyszobrok, melyek jobbjukban égő fáklyákat tartanak, hogy az éjszakai lakomákhoz ezek adják a fényt, vagy ha a ház nem fénylik az ezüsttől és nem ragyog az aranytól, és ha a lant hangját nem visszhangozza az aranyos berakással ékes mennyezet – hogyha az emberek, mindennek ellenére, ott hevernek egymás körében a vízpart zsenge füvén, a magas fák árnyékában, és testüket így üdítik fel – mily kicsi költséggel! –, kivált, ha az idő rájuk mosolyog, és az évszak a buja pázsitot virágokkal szórja tele. A forró láz sem hagyja el gyorsabban a tested, ha hímzett szövetek közt hánykolódsz, ragyogó bíborban, mint hogyha egyszerű ágytakarón fekszel. (5) Mivel a testnek mit sem használnak a kincsek, sem a rang, sem a királyi dicsőség, ezért azt kell gondolnunk, hogy mindebből a léleknek sincs semmilyen haszna. Hacsak úgy nem, hogy mikor a síkon nyüzsgő légióidat szemléled, melyek a háború képeit idézik eléd […], akkor a vallásos félelem megrettenve ezektől, elmenekül lelkedből, és a halálfélelemtől is megszabadul kebled, s megválik a gondtól. (6) Ám ha megérted, hogy ezek is csak nevetséges játékok, és az emberi félelem s az embert szorongató gondok valójában nem riadnak meg a vad fegyverek zajától, s a királyok és hatalmasok körében is bátran forgolódnak, nem tisztelik az arany csillogását és a bíborköntös tiszta ragyogását, akkor miért kételkedel abban, hogy [elűzésük] egész képessége az ésszerű gondolkodásban rejlik? Főként, ha az egész élet nem más, mint sötétségben zajló keserves küzdelem? Mert ahogyan a gyermekek a vaksötétben mindentől remegnek és félnek, úgy félünk mi olykor világos nappal is olyan dolgoktól, melyek semmivel sem félelmetesebbek, mint amiket a gyermekek rettegve elképzelnek a sötétben. (7) Ezért úgy kell lennie, hogy a léleknek ezt a félelmét és a sötét árnyakat nem a napsugarak fénylő dárdái kergetik szét, hanem csak a természet megjelenése és ésszerű magyarázata.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave