Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Cicero, Tusculumi előadások 4.53641

(1) Tehát jelentsük ki, hogy az esztelenség hasznos? Vedd sorra a bátorság meghatározásait, és meggyőződhetsz róla, hogy annak nincs szüksége a mérgelődésre. (2) A bátorság „olyan jelleg a lélekben, amely aláveti magát a legfőbb törvénynek azokban az dolgokban, amelyeket el kell viselnünk”. (3) Másként „a szilárd ítélet melletti kitartás félelmetesnek látszó események vállalásában vagy elutasításában”. (4) Megint másként „olyan tudás, amely a félelmetes dolgokra, ezek ellentétére vagy azokra a dolgokra irányul, melyeket teljességgel figyelmen kívül kell hagynunk, s amely kitart az ezekről alkotott szilárd ítélet mellett”. (5) Vagy rövidebben, ahogy Khrüszipposz fogalmaz – mert a fenti meghatározások Szphairosztól származnak, aki a sztoikusok szerint kiválóan értett a meghatározáshoz: mindezek a definíciók lényegében meglehetősen hasonlóak, de némelyek jobban kifejezik közös elgondolásainkat, mint mások – szóval, hogy is fogalmaz Khrüszipposz? (6) „A bátorság – mondja – a dolgok elviselésére irányuló tudás.” (7) Másként, „olyan jelleg a lélekben, mely félelem nélkül engedelmeskedik a legfőbb törvénynek a dolgok eltűrése és elviselése során”. (8) Bármennyire is támadjuk ezt az iskolát, ahogy egykor Karneadész tette, attól tartok, hogy egyedül ők valódi filozófusok. Van-e a fenti meghatározások között olyan, mely ne világítana rá arra az elgondolásra, amely burkoltan és homályosan valamennyiünkben él? S ha ez az elgondolás világossá vált, van-e, aki ennél többet kívánna a harcostól, a hadvezértől vagy a szónoktól, úgy gondolva, hogy düh nélkül nem képesek bátran cselekedni?

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave