Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Sztobaiosz 2.97,15–98,6 (= SVF 3.91)680

(1) [A sztoikusok] szerint ahogy a választásra érdemes különbözik attól, amit választani kell, ugyanúgy különbözik az, amire törekedni érdemes, attól, amire törekednünk kell, vagy az akarás tárgya attól, amit akarni kell, vagy az elfogadásra érdemes attól, amit el kell fogadni.681 Amik ugyanis választásra, akarásra, késztetésre <és elfogadásra érdemesek, azok a javak. A jótéteményeket kell viszont választani, akarni, illetve törekedni rájuk>682 és elfogadni, melyek predikátumok, és megfelelnek a javaknak. (2) Hiszen, mondják, választjuk, amit választani kell, akarjuk, amit akarni kell, és törekszünk arra, amire törekednünk kell. A választások, törekvések és akarások ugyanis predikátumokra irányulnak, akárcsak a késztetések. (3) Azonban aminek a birtoklását683 választjuk és akarjuk, s hasonlóképpen törekszünk rá, azok a javak; éppen ezért érdemesek választásra, akaratra és törekvésre a javak. Hiszen azt választjuk, hogy a bölcs belátást és a mértékletességet birtokoljuk, és – Zeuszra! –, nem azt hogy a belátó és mértékletes cselekvést [birtokoljuk], melyek testetlenek és predikátumok.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave