Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Alexandrosz, Kommentár Arisztotelész Első analitikájához 177,25–178,1 (SVF 2.202a részlete)882

Khrüszipposz, akinek állítása szerint semmi akadálya, hogy lehetetlen következzen akár lehetségesből is, semmit nem mond Arisztotelész bizonyítására, hanem bizonyos nem helytállóan felállított példák segítségével próbálja kimutatni, hogy nem így áll a dolog. Azt mondja, hogy a „Ha Dión halott, ez itt halott” kondicionálisban – mely igaz, ha Dión az, akire rámutatunk – a „Dión halott” előtag lehetséges, hiszen egy napon nagyon is igaz lesz majd, hogy Dión halott, az „ez itt halott” utótag viszont lehetetlen. Ugyanis amikor Dión már meghalt, az „ez itt halott” kijelentés megsemmisül, tekintve, hogy a rámutatás tárgya időközben megszűnt létezni. A rámutatás ugyanis csak akkor alkalmazható rá, és csak akkor vonatkozhat rá, ha él. Így hát, amennyiben az „ez itt” már nem lehetséges, ha Dión meghalt, és Dión már a jövőben sem létezhet többé, hogy az „ez itt halott” állítást tehetnénk róla,883 az „ez itt halott” kijelentés lehetetlen.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave