Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Diogenész Laertiosz 7.134 (SVF 2.300, részlet, 2.299)1057

(1) A sztoikusok úgy vélik, a mindenségnek két princípiuma van: az egyik hatást fejt ki, a másik pedig hatást szenved. (2) A hatást szenvedő a minőség nélküli1058 szubsztancia, az anyag, a hatást kifejtő pedig a benne munkáló értelem,1059 vagyis isten. Mert ez, mivel örökkévaló, minden egyes dolgot megformál az anyag egészében mindenütt … (3) Azt mondják, hogy különbség van a princípiumok és az elemek között: az előbbiek keletkezetlenek és el sem pusztulhatnak, míg az elemek a tűzzé válás alkalmával elpusztulnak. A princípiumok ezenfelül testek1060 és formátlanok, ám az elemeknek megvan a maguk formája.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave