Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Sextus Empiricus, A tudósok ellen 9.75–76 (SVF 2.311)1061

(1) A létező szubsztanciája a sztoikusok szerint – mivel önmagából fakadóan semmilyen mozgással és formával nem bír – rászorul arra, hogy valamilyen ok mozgásba hozza és megformálja. (2) Amikor egy gyönyörű bronztárgyra pillantunk, és szeretnénk megtudni, ki volt az alkotója (minthogy az anyag önmagában véve mozdulatlan állapotban van). Ugyanígy, mikor a mindenségben azt látjuk, hogy az anyag mozog, és formával, rendezettséggel bír, joggal keressük az okot, mely mozgatja és sokféle formába öntve alakítja. (3) Nem hihető,1062 hogy ez bármi más volna, mint az anyagot átjáró erő, amilyen a minket átjáró lélek. (4) Mármost ez az erő vagy önmozgó,1063 vagy valamilyen más erő mozgatja. (5) De ha más mozgatja, e második erő nem lesz képes mozogni, hacsak egy harmadik erő nem mozgatja, ami értelmetlenség. Létezik tehát egy erő, amely önmagában önmozgó, és amelynek isteninek és örökkévalónak kell lennie. (6) Mert vagy öröktől kell mozognia, vagy valamilyen más meghatározott időtől. (7) De nem mozoghat egy meghatározott időtől fogva, mert nem lesz oka annak, hogy éppen egy meghatározott időtől mozog. Tehát az erő, amely az anyagot mozgatja, és keletkezési folyamatok és változások felé irányítja, örökkévaló. Így ez az erő isten.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave