Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Plutarkhosz, A sztoikusok önellentmondásairól 1053B (SVF 2.605, részlet)1107

(1) Khrüszipposz azt mondja, hogy mikor a tűzzé válás bekövetkezett az egész világban mindenütt, <az egész világ mindenütt> élő, és élőlény, és amint újra kialszik és megszilárdul, vízzé, földdé és testi természetté változik. (2) A gondviselés című művének 1. könyvében ezt mondja: „Mikor a világ teljes egészében tűzszerű, akkor közvetlenül azonos saját lelkével és irányító részével is. De mikor nedvességgé és a benne maradó lélekké válik, akkor bizonyos módon testté és lélekké vált oly módon, hogy ezek összetétele, és egy tőle különböző princípiumra tesz szert.”

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave