Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Plutarkhosz, A közös elgondolásokról 1078B–D (részben tartalmazza SVF 2.465-öt)1202

(1) Ha a vegyülés oly módon történik, ahogyan a sztoikusok állítják, az alkotórészeknek egymásban kell lenniük, és ugyanazon dolog szükségképpen tartalmaztatik egy másik dolog által, amennyiben benne van, és tartalmazza azt, amennyiben magába fogadja. Másfelől viszont ezek egyike sem lehetséges, mivel a vegyülés mindkét dolgot arra kényszeríti, hogy átjárja a másikat, és egyik rész se nélkülözzön semmilyen más részt, hanem minden részt töltsön be minden rész. (2) Alighanem itt jön be ama láb, melyet Arkeszilaosz tett nevezetessé előadásaiban, és nevetéstől kísérve tipor a sztoikusok aporiáin. Hiszen ha a vegyülés teljes egészében történik, akkor mi akadálya, hogy a lábon, melyet levágtak, felbomlott, a tengerbe dobták és feloldódott benne, mint Arkeszilaosz mondta, Antigonosz1203 hada hajózzon keresztül? Sőt mi akadálya annak, hogy Xerxész 1200 három evezősoros hajója a görögök 300 hajójával e lábban vívja meg csatáját?

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave