Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Sztobaiosz 1.105,17–106, 4 (Poszeidóniosz, 98. töredék)1261

(1) Poszeidóniosz nézete. Némely dolog minden tekintetben végtelen, ahogyan az idő egésze. Mások bizonyos tekintetben azok, mint a múlt vagy a jövő. Mert egyetlen tekintetben, a jelen vonatkozásában mindegyikük határolt. (2) Az időt Poszeidóniosz a következőképpen határozza meg: a mozgás dimenziója, vagy a gyorsaság és a lassúság mértéke. (3) Úgy gondolja,1262 hogy az idő, melyet a „mikor?” fogalma szerint gondolunk el, részben múlt, részben jövő, részben pedig jelen. Az utóbbi a múlt egy részéből és a jövő egy részéből áll, melyek a tényleges osztást körülveszik. De az osztás pontszerű. (4) A mostot és a hasonlókat tágan, nem pedig pontosan véve gondoljuk el. (5) A mostról úgy is beszélünk, hogy a legkisebb érzékelhető időre1263 gondolunk, mely körülveszi a jövő és a múlt közötti osztást.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave