Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Epiktétosz, Beszélgetések 3.2.1–51458

(1) Három olyan tárgy van, amelyek terén annak, aki nemes gondolkodású és jó emberré akar válni, gyakorolnia kell magát. (2) Az első a vággyal1459 és viszolygással foglalkozik: hogy ne vétse el azt, amit megszerezni vágyik, és ne kelljen beleütköznie abba, amitől viszolyog. (3) A második a késztetés és elutasítás, vagy általánosságban a hozzánk illő cselekedetek témaköre: hogy rendezetten, indokoltan és ne a kellő gondosságot nélkülözve cselekedjék. (4) A harmadik a tévedhetetlenséggel és az óvatlanságtól való mentességgel,1460 vagy általában a jóváhagyásokkal foglalkozik. (5) Ezek közül a legfontosabb és legsürgetőbb az, amelyik a szenvedélyekkel foglalkozik.1461 Szenvedély ugyanis csakis akkor jelentkezik, amikor a vágy elvéti [azt, amire vágyik], vagy a viszolygás beleütközik [abba, amitől viszolyog]. Ez a témakör veszi sorra mindazt a zavart, kétséget, balszerencsét, szerencsétlenséget, nyomorúságot, siralmat, irigységet… amelyek miatt még meghallani sem vagyunk képesek az értelem szavát. (6) A második a hozzánk illő cselekedetekkel foglalkozik – mert nem lehetek érzéketlen, mint egy szobor, hanem ápolnom kell mind természettől való, mind pedig szerzett kötelékeimet, mint istenes ember, mint fiú, mint testvér, mint apa, mint polgár.1462 (7) A harmadik témakör azokra tartozik, akik már tettek bizonyos előrehaladást, és a mindezen kérdések kapcsán kívánatos megingathatatlan szilárdsággal foglalkozik: hogy sem álmában, sem a részegség, sem a levertség állapotában1463 ne férkőzhessen hozzá egyetlen benyomás sem ellenőrizetlenül.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave