Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Philón, A kerubokról 14–15 (SVF 3.513, részlet)1563

(1) Amit meg kell tennünk, sokszor nem úgy tesszük, ahogyan kellene, és van, amikor egy nem hozzánk illő cselekedetet hozzánk illő módon1564 hajtunk végre. (2) Ilyen például a letét visszaszolgáltatása, ha az nem ép ítéletalkotás alapján történik, hanem azért, hogy ártalmára legyen annak, aki visszakapja… ebben az esetben egy hozzánk illő cselekedet nem úgy valósul meg, ahogy kellene. (3) Ám ha egy orvos nem árulja el a betegnek az igazságot, amikor elhatározza, hogy székhajtást, sebészi eljárást vagy égetést alkalmaz,1565 s a beteg javáért teszi ezt… akkor egy nem hozzánk illő cselekedet a kellő módon valósul meg.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave