Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Gellius, 19.1.17–18 (Epiktétosz 9. töredék)1817

(1) Amikor valami ijesztő hang hallatszik … vagy bármi más ilyesmi fordul elő, még a bölcs ember elméje is szükségképpen megmozdul, összehúzódik és megretten egy rövid időre – nem mintha azon vélekedést vételezné elő, hogy valami rossz történik, hanem bizonyos gyors akaratlan mozgások folytán, amelyek elébe vágnak az elme és az értelem rendeltetésszerű működésének. (2) A bölcs azonban ezután… „nem adja jóváhagyását ezekhez a benyomásokhoz és nem is fűz hozzájuk vélekedést”,1818 hanem elveti és lekicsinyli őket, és semmi félnivalót nem talál bennük.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave