Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Diogenész Laertiosz 7.32–331844

(1) Némelyek, köztük a szkeptikus Cassius1845 és követői, sok tekintetben elmarasztalják Zénónt; (2) először is azt hozzák fel, hogy az Állam elején a képzés szokásos rendjét hasznavehetetlennek tünteti fel; (3) másodszor azt, hogy azt állítja: mindenki, aki nem kiváló ember, egymásnak haragosa, ellensége, rabszolgája és idegen egymástól – szülő a gyermekétől, testvér a testvértől, rokon a rokontól. (4) Továbbá azt is szemére vetik, hogy az Államban csak a kiváló embereket tünteti fel polgároknak, barátoknak, rokonoknak és szabad embereknek… és ugyanott a nőközösséget hirdeti, a kétszázadik sorban pedig azt mondja, hogy a városokban ne építsenek se szentélyeket, se templomokat, se tornacsarnokokat. (5) Aztán, hogy a pénzérméről így ír: „nem kellene azt gondolni, hogy pénzérme kibocsátására akár adásvétel, akár külföldi utazás céljából szükség van”. Arra is biztat, hogy férfiak és nők egyféle ruházatot hordjanak, és egy testrészüket se rejtsék el egészen.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave