Sedley David N., Long Anthony A.

A hellenisztikus filozófusok


Szimplikiosz, Kommentár Arisztotelész Fizikájához 938,17–22 (Usener 277)141

Mert ha nem volna minden kiterjedt nagyság osztható, nem lenne lehetséges, hogy a lassúbb egyenlő idő alatt mindig kisebb távolságot tegyen meg a gyorsabbnál; ugyanis ami oszthatatlan és részek nélküli, azon a gyorsabb és a lassúbb ugyanannyi idő alatt halad át; mert ha a lassúbb több idő alatt tenné, akkor egyenlő idő alatt valamely, a részek nélkülinél kisebb távon fog áthaladni. Ezért is vannak Epikurosz és követői azon a nézeten, hogy minden dolog azonos sebességgel mozog a részek nélküli helyeken át, nehogy atomjaikat felosszák, és így azok ne legyenek többé atomok.

A hellenisztikus filozófusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható elemzéseket tartalmazó filozófiai kommentárt csatolva.

A hellenisztikus filozófusok alapmű: a forrásokat általánosan e kötet hivatkozási rendszere szerint idézik, Long és Sedley elemzései pedig a területen folyó új kutatások kiindulópontjául szolgálnak. A könyv jelen kiadásával a magyar olvasó első ízben kaphat átfogó képet a hellenisztikus filozófia forrásairól, fogalomkincséről és a korszakban létrejött kifinomult filozófiai elméletekről.

A magyar kiadás szerkesztője Bene László, fordítói Bárány István, Bene László, Böröczki Tamás, Brunner Ákos, Simon Attila és Szekeres Csilla. A kiegészítő bibliográfiát Brunner Ákos, Németh Attila és Veres Máté állította össze.

Hivatkozás: https://mersz.hu/long-sedley-a-hellenisztikus-filozofusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave