MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Gloviczki Zoltán, Zsinka László

Nevelés és iskola az antik és középkori Európában


Kitekintés

A késő antik iskola világi ismereteket oktatott, amelyek a városi középosztályok műveltségeszményét és a római birodalmi közigazgatás igényeit szolgálták. A kora középkorban a városok hanyatlásával és a személyes hűbéri kapcsolatokon nyugvó agrárcivilizáció kibontakozásával már nem volt szükség az antik iskolai műveltségre. A keresztény civilizáció kialakulása megteremtette a vallásos és a világi tudás összekapcsolásának igényét, ami az antikvitás ismeretanyagának részleges átmentésével járt. Ezt a műveltségeszményt képviselte a kora középkori keresztény iskola az Alpoktól északra fekvő Nyugat-Európában, amely a Karoling reformokban a kolostori iskolákban öltött testet. Az érett középkor „forradalmainak” köszönhetően a keresztény iskola új paradigmája bontakozott ki, ami nagyobb mértékben épített az intellektuális és racionális eljárásokra. E fejlődés tetőpontja a 13. században kialakuló egyetem és skolasztika volt, amely magában hordozta a „modernséggel” való szembesülés dilemmáit.

Nevelés és iskola az antik és középkori Európában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 250 6

A jelen egyetemi jegyzet arra tesz kísérletet, hogy a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók számára teljes áttekintést nyújtó, részleteiben tudományos újszerűségre nem törekvő, de az érintett tudományágak legfrissebb szempontjait és eredményeit közvetítő és összefoglaló, ugyanakkor a hallgatók feltételezhető előképzettségéhez és vélhető céljaihoz is igazodó tankönyvként szolgáljon.

Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy sajátos témaválasztása, az antikvitás és az európai középkor neveléstörténetének feldolgozása korunkban is drámai jelentőségű európai identitásunk kizárólagos gyökereit tárja fel és mutatja be.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gloviczki-zsinka-neveles-es-iskola-az-antik-es-kozepkori-europaban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave