Gloviczki Zoltán, Zsinka László

Nevelés és iskola az antik és középkori Európában


A középkor vége

A középkor végének hasonlóan bizonytalan kronológiai határai miatt alkotta meg a 20. századi történetírás a kora újkor fogalmát, amely Amerika felfedezése (1492) és a nagy francia forradalom (1789) közötti időszakot foglalja magában. A kora újkor elnevezés kifejezésre juttatja, hogy a középkori társadalmi struktúrák szívósan tovább éltek egészen a 18–19. század fordulójáig, másfelől a modern kapitalizmus kezdetei már a 16. század elejétől kibontakozóban voltak. Tehát a kései antikvitáshoz hasonlóan a kora újkor is átmeneti korszaknak tekinthető, ahol a „régi” és az „új” elemei tartósan együtt éltek. Ez a nevelés és az oktatás történetében is megmutatkozott. A középkori iskola műveltségi tartalmát korszerűsítő reneszánsz iskola vonásai a görög-latin tanulmányokkal mind a protestáns, mind a jezsuita iskolákban fennmaradtak a kora újkor századaiban. A kora újkori iskola továbbvitte a görög-római örökséget. Bár jelentős korszerűsödési folyamaton ment keresztül, bizonyos mértékig megőrizte a középkori és a reneszánsz iskolai hagyományokat.

Nevelés és iskola az antik és középkori Európában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 250 6

A jelen egyetemi jegyzet arra tesz kísérletet, hogy a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók számára teljes áttekintést nyújtó, részleteiben tudományos újszerűségre nem törekvő, de az érintett tudományágak legfrissebb szempontjait és eredményeit közvetítő és összefoglaló, ugyanakkor a hallgatók feltételezhető előképzettségéhez és vélhető céljaihoz is igazodó tankönyvként szolgáljon.

Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy sajátos témaválasztása, az antikvitás és az európai középkor neveléstörténetének feldolgozása korunkban is drámai jelentőségű európai identitásunk kizárólagos gyökereit tárja fel és mutatja be.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gloviczki-zsinka-neveles-es-iskola-az-antik-es-kozepkori-europaban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave