Csekeő Attila (szerk.)

Mellkassebészet a hétköznapi gyakorlatban


Alapvetés

A mellkasi traumatológiai kórképek tárgyalásakor előre kell bocsátani, hogy az ajánlások zöme alacsony evidenciákon alapszik, a helyi gyakorlat, az egyénre szabott kezelés szerepe nagy. A protokollok gerince azonos, de az intézeti kontextus nagy variabilitást enged. Igen kevés a fekete-fehér alapú döntés. Ezt tükrözi a szakirodalmi adatok szórása – és még így is sokszor hiányzik a validáló ellenpróba a közleményekből. A döntések zöme tapasztalati, és nem evidenciaalapú: következményeiket a sérültnek a sérülés előtti állapota jelentős mértékben befolyásolja. Ez a megállapítás még akkor is igaz, ha az elszenvedett mellkasi trauma vezérli a teendők sürgősségét, minőségét és jórészt meghatározza a kimenetelt is. A sürgősség nem azonnali pillanatot, és különösen nem fejetlen kapkodást jelent – a diagnosztikus tevékenység ugyanakkor óhatatlanul nagyvonalúbb, mint az elektív betegellátásban. Az ellátó helyzete nem egyszerű: a források örökös szűkösségén kívül a hozzátartozók és az értetlen jogi környezet nyomásával is meg kell tudni küzdenie.

Mellkassebészet a hétköznapi gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 182 0

A kötet a mellkassebészet legaktuálisabb kérdéseit tárgyalja, amely elsősorban a gyakorló mellkassebészeknek nyújt útmutatást mindennapos munkájukhoz. Ugyanakkor hasonló intencióval forgathatják a mellkassebészeti feladatot is ellátó traumatológusok, de a mellkassebészet határterületén tevékenykedő sebész kollégák is. Elengedhetetlen mankója a szakvizsgára készülő szakorvosjelölteknek. Hasznos tájékoztatást kaphatnak a mellkas-sebészek szakmai partnerei, elsősorban a pulmonológusok, de a mellkassebészeti közvetlen betegellátásban részt vevő aneszteziológusok és onkológusok is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csekeo-mellkassebeszet-a-hetkoznapi-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave