Csekeő Attila (szerk.)

Mellkassebészet a hétköznapi gyakorlatban


Komplex, életet veszélyeztető vagy azon túli mellkasi sérülések

Ezek a kórképek paradox módon a sérültek kórházba kerülésének felgyorsulása miatt szaporodtak meg világszerte. Mind több „túlságosan sérült” (near fatal) még élve éri el a kórházat vagy épp az érkezése körül hal meg (dead on arrival). A háborús övezetekben az áthatoló lövési sérülések helyébe a robbanásosok lépnek, ideértve a kiterjedt mellkasfali defektust is. A tömegkatasztrófák (földrengés, terrortámadás) sérültjei között a mellkas az átlagos gyakorisághoz képest felülreprezentált. Az egyszerre nagyszámú traumás sérült elhalálozásának akár 75%-ában felelős (közreható) tényező a mellkassérülés. A súlyos mellkasi sérülés komplex multidiszciplináris resuscitatiót igényel – kérdés, hogy ki ennek a legjobb irányítója. A kimenetelt a tüdőállomány állapota és a kísérősérülések együttesen szabják meg. A tüdő anatómiai reszekciója a legritkábban szükséges, még kevésbé lehetséges – a súlyos eseteknek is kevesebb mint az 1%-a. Bizonyítottan reális alternatíva a nem anatómiai (gépi) tüdőreszekció és a tractotomia.

Mellkassebészet a hétköznapi gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 182 0

A kötet a mellkassebészet legaktuálisabb kérdéseit tárgyalja, amely elsősorban a gyakorló mellkassebészeknek nyújt útmutatást mindennapos munkájukhoz. Ugyanakkor hasonló intencióval forgathatják a mellkassebészeti feladatot is ellátó traumatológusok, de a mellkassebészet határterületén tevékenykedő sebész kollégák is. Elengedhetetlen mankója a szakvizsgára készülő szakorvosjelölteknek. Hasznos tájékoztatást kaphatnak a mellkas-sebészek szakmai partnerei, elsősorban a pulmonológusok, de a mellkassebészeti közvetlen betegellátásban részt vevő aneszteziológusok és onkológusok is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csekeo-mellkassebeszet-a-hetkoznapi-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave