Csekeő Attila (szerk.)

Mellkassebészet a hétköznapi gyakorlatban


A kötetben leggyakrabban előforduló rövidítések

Ad
adjuváns (posztoperatív)
AP
anteroposterior
ARDS
akut respirációs distressz szindróma
BAC
bronchioloalveolaris carcinoma
BMI
testtömegindex
BPF
bronchopleuralis fisztula
BZD
benzodiazepin
CAD
számítógéppel támogatott diagnózis
CF
cysticus fibrosis
CM
cervicalis mediasztinoszkópia
COPD
krónikus obstruktív tüdőbetegség
CT
komputertomográfia
CVP
centrális vénás nyomás
DES
gyógyszerkibocsátó sztent
DIC
disszeminált intravascularis koaguláció
DLCO
szén-monoxid-diffúziós kapacitás
DLT
kétlumenű tubus
DSA
digitális szubtrakciós angiográfia
EBUS-TBNA
endobronchialis ultrahang vezérelte TBNA
ECM
kiterjesztett mediasztinoszkópia
ECMO
extracorporalis membránoxigenizáció
EDA
epiduralis anesztézia
ESTS
Európai Mellkassebész Társaság
etCO2
kilégzési szén-dioxid-szint
EUS-NA
endooesophagealis ultrahang vezérelte tűbiopszia
18FDG
18-fluoro-dezoxi-glükóz
FEV1/3/6
1, 3, illetve 6 mp alatt végzett erőltetett kilégzési térfogat
HI
Haller-index
HRCT
magas felbontású CT
hptx
haemopneumothorax
htx
haemothorax
hytx
hydrothorax
IASLC
Nemzetközi Tüdőrák Szövetség
IPPV
beavatkozás alatt alkalmazott pozitív nyomású lélegeztetés
ISZB
ischaemiás szívbetegség
KRT
kemoradioterápia
KT
kemoterápia
LDCT
alacsony dózisú CT
LDH
laktát-dehidrogenáz
LF
légzésfunkció
LMWH
kis molekulatömegű heparin
LOFS
a légzési elégtelenség mutatója
LVRS
tüdővolumen-redukciós műtét
M
metasztázis
MG
myasthenia gravis
MIRPE
minimálisan invazív pectusrekonstrukció
MMF
malignus mellűri folyadék
MPF
malignus pleuralis folyadékgyülem
MR
mágneses rezonanciás vizsgálat
MSCT
többszeletes CT
N
nodus (nyirokcsomó)
Nad
neoadjuváns (indukciós)
NET
Nemzetközi Emphysema Társaság
NIV
noninvazív légzéstámogatás
NSAID
nemszteroid gyulladásgátlók
NSCLC
nem kissejtes tüdőtumor
PAP
pulmonalis artériás nyomás
PCA
beteg vezérelte fájdalomcsillapítás
PCI
bőrön át végzett kardiológiai beavatkozás
PEEP
pozitív kilégzésvégi nyomás
PET
pozitronemissziós tomográfia
PET/CT
real-time (egyidejű) PET + CT vizsgálat fúziójából kialakult dinamikus képalkotó eljárás
PF
pitvarfibrilláció
PI
pectus index
ppo
posztoperatíve várható
ptx
pneumothorax
R
tumorresiduum a műtét után
redoCM
ismételt CM
RT
radioterápia
RTG
röntgen
SCLC
kissejtes tüdőtumor
SPECT
egyfoton-emissziós CT
T
tumor
tbc
tuberkulózis
TBNA
transbronchialis tűbiopszia
TEMLA
transcervicalis kiterjesztett mediastinalis lymphadenectomia
TIVA
teljes intravénás anesztézia
TOS
mellkaskimeneti szindróma
TS
tomoszintézis
TTB
transthoracalis tűbiopszia
UH
ultrahang
VAM
videoasszisztált mediasztinoszkópia
VAMLA
videoasszisztált mediastinalis lymphadenectomia
VAMT
videoasszisztált minithoracotomia
VATS
videoasszisztált torakoszkópos sebészet
VB
virtuális bronchoszkópia
VCS
vena cava superior
VDT
volumenkettőződési idő
VES
ventricularis extraszisztolé
WBRT
teljes agyi besugárzás

Mellkassebészet a hétköznapi gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 182 0

A kötet a mellkassebészet legaktuálisabb kérdéseit tárgyalja, amely elsősorban a gyakorló mellkassebészeknek nyújt útmutatást mindennapos munkájukhoz. Ugyanakkor hasonló intencióval forgathatják a mellkassebészeti feladatot is ellátó traumatológusok, de a mellkassebészet határterületén tevékenykedő sebész kollégák is. Elengedhetetlen mankója a szakvizsgára készülő szakorvosjelölteknek. Hasznos tájékoztatást kaphatnak a mellkas-sebészek szakmai partnerei, elsősorban a pulmonológusok, de a mellkassebészeti közvetlen betegellátásban részt vevő aneszteziológusok és onkológusok is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csekeo-mellkassebeszet-a-hetkoznapi-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave