Csekeő Attila (szerk.)

Mellkassebészet a hétköznapi gyakorlatban


Előszó

A mellkassebészeti szakma hazánkban folyamatos fejlődésen megy keresztül, amelyet elvileg megerősíthet a 2012-ben megalakult önálló szakmai kollégium. Várakozásaink szerint a megteremtett szakmai entitás nemcsak nagyobb összetartó erőt képez majd, hanem a többi szakma felé is megteremti és elfogadtatja szakmai hitelünket. Ez annál inkább is meghatározó a jövőnket tekintve, mert e kis szakma csak akkor tud eredményeket elérni és más szakmáknak is segítséget nyújtani, ha be van illesztve egy „full service”-t nyújtó egészségügyi ellátásba. E könyvvel szakmai segítséget szeretnénk nyújtani nemcsak a műtéti indikáció felállításában, hanem akár műtéti, műtéttechnikai megoldásokhoz is hozzájárulni ötletekkel, ajánlásokkal, a magas szintű és sikeres mellkassebészeti tevékenység érdekében. Kiváló szerzőtársaim a hazai szakma elismert és gyakorlott képviselői, aktív mellkassebészek vagy gyakorló és vezető orvosok, akik saját fejezetükben olyan megoldásokat írnak le, amelyekben a betegellátást a nemzetközi ajánlásokra építve összefoglalják és saját tapasztalatukkal kiegészítik. Ilyen céllal megírt monográfi át a hazai szakmai média még nem adott közre. Arra nem törekedhettünk, hogy a mindennapi gyakorlat valamennyi részletét megtárgyaljuk, de az ajánlott irodalomban erre is választ és segítséget nyújthatunk. Külön kiemelem, hogy a nyelőcső- és a tüdőtranszplantáció részletes leírása elérhető a már megjelent vagy épp megjelenés alatt álló monográfi ákban. Természetesen a tapasztalt mellkassebész is sok esetben egy verziót ajánl, de ezáltal újabb gondolatokat ébreszthet, így azt a gyakorló mellkassebész tovább alakíthatja, változtathatja (hic et nunc). Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ezzel a könyvvel elsősorban a hétköznapi gyakorlatban néha elbizonytalanodó, a mellkassebészetet gyakorló kollégáknak nyújthatunk segítséget. Ugyanakkor a kötet reményeink szerint olvasmányos és érthető, ezért a rezidensek, traumatológusok, általános sebészek, pulmonológusok, aneszteziológusok, onkológusok, de akár gyermeksebészek is hasznos segítséget, útmutatást kaphatnak.

Mellkassebészet a hétköznapi gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 182 0

A kötet a mellkassebészet legaktuálisabb kérdéseit tárgyalja, amely elsősorban a gyakorló mellkassebészeknek nyújt útmutatást mindennapos munkájukhoz. Ugyanakkor hasonló intencióval forgathatják a mellkassebészeti feladatot is ellátó traumatológusok, de a mellkassebészet határterületén tevékenykedő sebész kollégák is. Elengedhetetlen mankója a szakvizsgára készülő szakorvosjelölteknek. Hasznos tájékoztatást kaphatnak a mellkas-sebészek szakmai partnerei, elsősorban a pulmonológusok, de a mellkassebészeti közvetlen betegellátásban részt vevő aneszteziológusok és onkológusok is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csekeo-mellkassebeszet-a-hetkoznapi-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave