MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Pléh Csaba, Lukács Ágnes (szerk.)

Pszicholingvisztika


Összefoglalás

A fejezet a pragmatika fő elméleteinek történeti áttekintésén keresztül a fontosabb pszicholingvisztikai eredményeket foglalta össze. Természetesen az egyre növekvő szakirodalomból csak azokat a munkákat említhettük meg, amelyek együttesen jól illusztrálják egyrészt a tudományág elméleti sokszínűségét, másrészt pedig a kísérleti vizsgálatok meghatározó szerepét ebben a fejlődésben. A pragmatika ugyanis a kezdetektől jelentős változásokon ment keresztül. Austin híressé vált William Jameselőadásai az igazságfeltételes szemantika állításait kérdőjelezték meg, majd a későbbi pragmatikusok, főként Grice és Clark a nyelvhasználók közti együttműködést és a közös tudást emelték ki mint a sikeres kommunikáció meghatározó tényezőit. A pragmatika nem-nyelvi természete és a mentális folyamatokkal való összefonódása azonban csak a relevanciaelmélet megjelenésekor került előtérbe, ami Reboul és Moeschler (2000) szerint elég különös, tekintve, hogy a kognitivizmus elindulása és Austin első előadásai majdnem egy időre, az 50-es évekre tehetők. A kísérleti pragmatika eredményei rávilágítanak a kognitív folyamatok jelentőségére, valamint arra, hogy ezeknek a hatásoknak a működésbe lépését nem feltétlenül előzik meg a formai jellemzők: a pragmatika kevésbé elsődleges, mint a szintaxis vagy a szemantika. Inkább egy interaktív folyamatról beszélhetünk, melynek értelmében a különböző információk (szintaxis, nyelvi szemantika, kontextus, szituáció, gyakoriság) már a mondatfeldolgozás korai szakaszában interakcióba lépnek egymással. Komplex jelenségekről van tehát szó, melyek ugyanakkor megkérdőjelezik a pragmatika mint önálló és jól körülhatárolható tudományterület létezését, főként a szemantika újabb elméletei felől nézve. Jackendoff (2002) felfogásában például a jelentés nem választható el a konceptualizációtól, s így a „jelhasználótól”: a nyelv konceptuális megközelítésének értelmében egy mindenre kiterjedő szemantikának nemcsak a nyelvi jelentést kell magában foglalnia, hanem a pragmatikát, a preceptuális megértést, a „testesült” (embodied) kogníciót, a gondolkodást és tervezést, valamint a szociális/kulturális jelentést is. Más kérdés, hogy – ha a Peirce–Morris-féle jelelméletből indulunk ki, melynek értelmében a pragmatika a jeleknek és azok használóinak viszonya, akkor – az egész pszicholingvisztika valójában pragmatika.

Pszicholingvisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 059 499 8

Az pszicholingvisztika a nyelv használatának, megértésének és elsajátításának mentális folyamatait, a használók értelmi, érzelmi és társas működéseit érintő mechanizmusait vizsgálja. Interdiszciplináris terület, amelynek gyökerei a nyelvészetben és a pszichológiában lelhetők fel. Fél évszázada létezik komolyabb formában, vagyis viszonylag fiatal, ám az elmúlt évtizedekben - az ihletését adó területek, vagyis a nyelvészet, a pszichológia és az idegtudomány elméleti és technikai változásainak, továbbá a nyelv használatát és vizsgálatának lehetőségeit is érintő, gyorsan változó műszaki-informatikai környezetnek köszönhetően - sokrétűen fejlődött.

A Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv hiányt pótol a hazai felsőoktatásban, az első próbálkozás arra, hogy teljesen megfeleljen a nyelvre érvényesített interdiszciplináris szemléletnek. Egyszerre jellemző rá a bölcsészeti, a társadalomtudományi és a természettudományos szemlélet alkalmazása, módszerei közé tartozik a megfigyelés, a kísérletezés, és időnként a tömeges adatok elemzése egyaránt.

Könyvünk oktatási anyagként szolgál a felsőbb éves pszichológus, nyelvész, gyógypedagógus, medikus diákok számára, ugyanakkor legalább egy évtizedig érvényes összefoglaló és kiindulási irodalom lehet a kutatóknak is. Őszintén reméljük, hogy a kézikönyv alapvető tananyag lesz nyelvészeti és pszichológiai mesterképzésekben, doktori programokban.

Hivatkozás: https://mersz.hu/pleh-lukacs-pszicholingvisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave