Beke Artúr (szerk.)

Nőgyógyászati kórképek genetikai háttere

Genetikai eredetű ritka nőgyógyászati betegségek

2. kiadás


45,X – Turner syndroma klinikuma és genetikai vizsgálata

A Turner syndroma (TS) olyan női fenotípussal rendelkező egyéneket érint, akiknek egy ép X-kromoszómájuk van és a második nemi kromoszómájuk részben vagy teljesen hiányzik. Az esetek 75%-ában a megtartott X kromoszóma anyai eredetű, az elveszett anyai vagy apai eredetű második nemi kromoszóma lehet X vagy Y. A syndromát leírójáról, Henry Turner endokrinológusról nevezték el, aki 1938-ban elsőként írta le a fenotípus jellegzetességeit, a hozzá kapcsolódó 45,X genotípust 20 évvel később Charles Edmund Ford azonosította. A nemi kromoszómák számbeli elváltozásai általában az élettel összeegyeztethetőbbek, mint az autoszómák rendellenességei, klinikai következményeik is kevésbé súlyosak. X-monoszómia a felismert terhességek 1-2%-ában fordul elő, az összes vetélés 20%-át teszi ki, születéskori incidenciája pedig 1:2000.

Nőgyógyászati kórképek genetikai háttere

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 664 025 5

Könyvünk hiánypótló szándékkal készült. Olyan szakemberek – egyetemi oktatók, kutatók, klinikusok – munkája, akik a mindennapi gyakorlat során találkoznak az ismertetett kórképekkel.

A kötetben tárgyalt nőgyógyászati kórképekkel számos korábban megjelent publikáció foglalkozik, de a genetika mint etiológiai tényező szemszögéből, a kóros állapotok, a női betegségek genetikai hátterére fókuszálva és azt rendszerezve még nem jelent meg könyv. Napjainkban a tudomány rohamosan fejlődik, majdnem minden kórképet genetikai vizsgálatnak vetnek alá a kutatások során. Ennek okán csak olyan kórképek kerülnek bemutatásra, amelyeknél az eddigi vizsgálatok egyértelműen igazolták a genetikai hátteret, vagyis azon kórképek, amelyeknél a genetikai ok lehetősége bár felmerült, de még nem egyértelműen igazolható, nem képezik a könyv anyagát.

Elsősorban egészségügyi szakembereknek, szakorvos jelölteknek, genetikai, szülészet-nőgyógyászati, gyermeknőgyógyászati, gyermekgyógyászati szakvizsgára készülőknek ajánljuk a kiadványt. Fontos információkat találhatnak benne a téma iránt érdeklődő orvostanhallgatók, szülésznőhallgatók, és a „nem-szakember" érdeklődőknek is haszonnal forgathatják.

A könyv immár második javított, bővített kiadását olvashatják. A genetika fejlődésével szükségessé vált az új információk beépítése a könyvbe, ezért az angol kiadással párhuzamosan a magyar nyelvű kiadást is bővítettük.

Hivatkozás: https://mersz.hu/beke-nogyogyaszati-korkepek-genetikai-hattere-2-kiadas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave