Pál József (szerk.)

Világirodalom


Az irodalmi nyelv megteremtése

A nyelvújítások és nyelvteremtések az irodalmi-kulturális folyamatok változásai során nyilvánvalóvá tették, hogy kizárólag az általánosan elfogadott, egységes nyelvi norma felel meg a nemzeti mozgalommá emelkedő, előbb a kultúra területein jelentkező, majd szélesebb körben is kifejlődő és politikaivá váló emancipációs törekvéseknek, amelyek a nemzeti lét-nemlét-egykori (?) nagylét kérdéseit a nemzetre vonatkozó fogalomrendszer újragondolásakor vetették fel. A regionális, táj- és rétegnyelvek ugyanis csupán egy jól körülírható, szűkebb és nem kulturális közösség terminológiáját voltak képesek kifejezni, mivel egy régebbi és nem feltétlenül műalkotásokban érdekelt nyelvközösség szabályozó tevékenysége által meghatározott érdekek hordozói voltak. Ezzel szemben a szinte minden közép-európai nyelv és irodalom történetében lezajlott nyelvharcot követően egy adott régió nyelvi hagyománya és grammatikai struktúrája vagy egy egyházi (mű)nyelvvel ellentétben irodalmi nyelvvé emelt népnyelv közmegegyezéssé lettek, fordítások és eredeti alkotások segítségével igazolódtak, azaz korszerű terminológia hordozására váltak alkalmassá. Az új irodalmi nyelven tehát megszólalhattak a 19. század eszméi, pontosabban csakis ezen a nyelven szólalhattak meg. A cseh és a magyar nyelvújítás azonban korántsem merült ki új szavak alkotásában, elavultnak hitt, sőt tájszavak is részei lettek az új irodalmi nyelvnek, amelynek létrejöttéhez az első lépéseit megtevő nyelvtörténet is hozzájárult. Mindez lehetővé tette a klasszicizmus és a romantika közötti váltást.

Világirodalom

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

Nyomtatott megjelenés éve: 2005

ISBN: 978 963 058 596 5

A kötet csaknem ötven nemzet irodalmának összehasonlítására vállalkozik, mindezt egységes folyamban, közérthető fogalmazással, mégis újszerű megközelítésekkel. Az antikvitástól egészen a kortárs-posztmodernig követi az írásokat. A fő fejezeteken belül a különböző nyelvű irodalmak önálló egységet alkotnak, ennek tiszteletben tartásával tárulkozik fel a világirodalom egysége és harmóniája. A könyv eredetisége és egyedülálló értéke abban áll, hogy a kis terjedelem ellenére számos, szakterületét kiválóan ismerő specialista jól összehangolt együttműködésével jött létre. A szerzők - közöttük akadémikusok és nagy egyetemeink irodalomprofesszorai - újszerű módon, változatos megközelítésben tárják az olvasó elé a világirodalom történeti folyamatát, azon belül pedig elsősorban a műalkotásokat. A kötet nemcsak a középiskolai tanulmányok lezárásához, hanem a felsőfokú képzés első éveiben is megkerülhetetlen mű. A Világirodalom népszerűségét mutatja, hogy már a második kiadása is megjelent.

Hivatkozás: https://mersz.hu/pal-vilagirodalom//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave